13.03.2020

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE ŠTANDA U VRSARU NA PODRUČJU SALINE

Na temelju članka 6. Odluke o davanju na korištenje javih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/17 i 12/19) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 13.03.2020. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE ŠTANDA U VRSARU NA PODRUČJU SALINE