19.10.2022

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19) Općinski načelnik donio je sljedeći

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera