24.07.2019

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 2/13, 3/17 i 2/18) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada, („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 03/19) Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, objavljuje:

Javni poziv  za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

Prilog 1. – Prijavni obrazac

Prilog 2.- suglasnost suvlasnika

Prilog 3. – obuhvat