19.04.2024

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita

Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu

Obrazac 3. – Izjava o partnerstvu