02.02.2017

Javno izlaganje o prijedlogu IDPPUO Vrsar

U tijeku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar, koja je započela 23.01.2016. godine, te traje do 06.02.2017. godine, dana 02.02.2017. godine (četvrtak), u 16,30 sati u prostorijama bivše Osnovne škole, R. Končara 29, Vrsar, održat će se javno izlaganje o prijedlogu navedenoga Plana, sukladno prethodno objavljenoj obavijesti.
Ove su Izmjene i dopune pokrenute u cilju objedinjavanja dvaju trenutno zasebnih elaborata na području Općine Vrsar (za k.o. Vrsar, odnosno k.o. Lim i Gradina), te određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja, sukladno zakonskim propisima.
Izmjene i dopune prostornog plana

 

Klikni za više…