28.05.2019

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete - Oglas za prijam u službu na određeno (viši stručni suradnik za EU projekte)

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/19-01/3,URBROJ: 2167/02-01/18-19-3od 10.05.2019. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje

 

Preuzmite Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete