30.12.2019

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE - RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/19-01/5,URBROJ: 2167/02-01/17-19-2 od 12.12.2019. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje kako slijedi:
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE – RAČUNOVODSTVENI REFERENT