07.10.2021

LOKALNI IZBORI 2021. - KONAČNI REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje Konačni rezultati – dopunski izbori članova Općinskog vijeća.