24.05.2017

Mirno rješenje spora između Općine Vrsar-Orsera i Maistre

Općina Vrsar-Orsera, Maistra d.d. Rovinj i Republika Hrvatska kao umješač u sporu na strani Maistre, sklopili su 19. 05. 2017. godine Sudsku nagodbu vezanu uz spor koji je Općina pokrenula 2005. godine u cilju naplate naknade za korištenje općinskog zemljišta koje Maistra koristi za obavljanje turističke djelatnosti.

Svjesni činjenica da su pravna nesigurnost i manjkava zakonska regulativa ograničavajući faktori u pokretanju investicijskog ciklusa i razvoja lokalne zajednice, Općina i Maistra započeli su pregovore u travnju 2015. godine s ciljem postizanja mirnog rješenja spora. Strane su postigle načelni dogovor u siječnju ove godine, a zadnjih nekoliko mjeseci odredbe Nagodbe su usuglašavane s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.

Složenost predmeta Nagodbe dodatno su otežavale sljedeće okolnosti: – na području Općine 2012. godine je stavljena u funkciju nova katastarska izmjera (problem identifikacije starih k.č.), presuda Vrhovnog suda iz 2012. godine po pitanju šumskog zemljišta, donošenje neprovedivog Zakona o turističkom zemljištu i podzakonskih akata.

Stoga, konačno postizanje Nagodbe možemo okarakterizirati kao dobitnu kombinaciju za sve tri strane.

Bitni elementi nagodbe svode se na to da će Maistra deponirati sredstva u iznosu od 8.642.512,81 kn kod javnog bilježnika u svrhu plaćanja naknade za korištenje općinskog zemljišta od 2000. do 2011. godine, po okončanju pojedinih parnica između RH i Općine. Naknada je utvrđena u visini koncesijske naknade koju Maistra od 2011. godine plaća Ministarstvu turizma. Istovremeno, Maistra je povukla 38 tužbi protiv Općine, kojima je nastojala dokazati svoje vlasništvo nad predmetnim zemljištem.

Općina i Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo državne imovine Nagodbom su se obvezali izdavati Maistri sve potrebne suglasnosti i odobrenja u svrhu realizacije planiranih investicija za koje će Maistra odnosno Adris grupa osigurati najmanje 450 miijuna kuna u narednom četverogodišnjem razdoblju. Ujedno, Maistra odnosno Adris grupa će podupirati Općinu u razvoju i podizanju standarda komunalne infrastrukture od zajedničkog interesa s ciljem da se cijela destinacija digne na rang 4 i 5 zvjezdica. Suvišno je isticati u kolikoj će to mjeri podignuti konkurentnost Vrsara i rast lokalnog gospodarstva, osigurati dodatno zapošljavanje, povećati prihode fizičkih i pravnih osoba, te lokalne i šire zajednice.

Nagodbom su mirno i dogovorno riješeni svi međusobni sporovi između Maistre i Općine, čime je u znatnoj mjeri rasterećeno i sudstvo. Nagodbom se ne prejudicira vlasništvo nad zemljištem, ali je predviđeno da Republika Hrvatska može pokrenuti parnice protiv Općine u svrhu dokazivanja prava vlasništva nad općinskim zemljištem. U kojoj mjeri će se Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odlučiti za pokretanje tih postupaka i ponovno opterećivanje sudstva ili će se nedoumice riješiti dugo najavljivanom izmjenom Zakona o turističkom zemljištu , nadamo se provedivom i racionalnom, ostaje nam vidjeti u skoroj budućnosti.

Vrsar-Orsera, 24.05.2017.

OPĆINA VRSAR-ORSERA
PROČELNIK
Slobodan Vugrinec