27.07.2015

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

15. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u PONEDJELJAK 29.06.2015. godine, s početkom u 19,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

 

DNEVNI RED

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
2. Vijećnička pitanja,
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za 2014. godinu,
4. Donošenje Godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Općine Vrsar,
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica,
6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Vrsar,
7. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za eksproprirano zemljište radi izgradnje stambenog naselja u Vrsaru,
8. Donošenje Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom zemljišta za izgradnju višestambenih građevina iz programa POS-a.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina