06.05.2019

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera održati će se u srijedu 08.05.2019. s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1

DNEVNI RED

  1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini,
  3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar-Orsera unutar mjere 2.1.1. Ulaganja u projektiranje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „Središnja Istra“,
  4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i  dopunama Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula,
  5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvijete isporuke grobljanskih usluga,
  6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvijete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,
  7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Usluge Poreč d.o.o. o sakupljanju otpada na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu,
  8. Vijećnička pitanja.

                                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                           OPĆINE VRSAR-ORSERA

                                                                                                                                                 Franko Matukina v.r.