03.03.2016

Najava 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

19. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u petak 04.03.2016. godine, s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

 

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu, te pripadajućim programom,
  4. Donošenje Odluke o grobljima na području Općine Vrsar,
  5. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vrsar,
  6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje usluge održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsar u 2016. godini,
  7. Donošenje Zaključka o kupnji nekretnina,
  8. Donošenje Odluke o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina