05.12.2019

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17 i 2/18) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 20.- tu sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
za ČETVRTAK 05.12.2019. godine, s početkom u 18,00 sati

u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Proračuna Općine Vrsar za 2020. godinu, s projekcijom za 2021. i 2022. godinu, te pripadajućim programima,
3. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine-etažnog dijela E-1 koji se sastoji od posebnog dijela „A“ i sporednog dijela „A1“ i „A2“ na k.č. 849 k.o. Vrsar,
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine-etažnog dijela E-2 koji se sastoji od posebnog dijela „B“ i sporednog dijela „B1“ na k.č. 849 k.o. Vrsar,
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centru za zaštitu od požara Poreč-Parenzo i Područnoj vatrogasnoj zajednici Poreč za izdavanje jamstva,
7. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje siječanj lipanj 2019. godine,
8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina