01.04.2016

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

20. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u srijedu 06.04.2016. godine, s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Donošenje Odluke o verifikaciji Prostorno-programske studije Sportskog centra Saline u Vrsaru,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Analize prostora i verifikaciji rješenja uređenja obale-rive u Vrsaru,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2015. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za razdoblje 2016. – 2019. godina,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2016. godinu,
 8. Donošenje Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Vrsar,
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2015. godinu,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 12. Donošenje Odluke o grobljima.
 13. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar za razdoblje srpanj- prosinac 2015. Godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina