28.06.2016

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

21. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u srijedu 29.06.2016. godine, s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1

  1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu,
  4. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Općine Vrsar,
  5. Donošenje Odluke o produljenju postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanje prometa cestovnim vlakom na području Općine Vrsar,
  6. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina