27.07.2016

Najava 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

22. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u srijedu 27.07.2016. godine, s početkom u 19,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1

D N E V N I    R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
2. Vijećnička pitanja,
3. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Kloštar,
4. Donošenje Odluke o odvodnji,
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama
u vlasništvu Općine Vrsar,
6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina