21.10.2016

Najava 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

24. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u utorak 25.10.2016 godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje i donošenje Urbanističkog Plana uređenja „Golf igralište Stancija Grande“ Vrsar,
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Vrsar“,
  4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Tići“ za pedagošku 2016./2017. godinu,
  5. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar za pedagošku 2016./2017. godinu,
  6. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina