12.12.2016

Najava 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

25. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u srijedu 14.12.2016 godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Donošenje Odluke o preuzimanje dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,
  4. Donošenje Odluke o preuzimanju obveze sufinanciranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,
  5. Donošenje Proračuna Općine Vrsar za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, te pripadajućim programima,
  6. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar za 2017. godinu,
  7. Donošenje Odluke o porezima Općine Vrsar,
  8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine,
  9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ˮTićiˮ Vrsar.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina