10.04.2017

Najava 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

28. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u utorak 11.04.2017 godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera,
 3. Davanje suglasnosti na Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada D.V. „Tići“ Vrsar,
 4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar-Orsera unutar mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.,
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2016. godinu,
 6. Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina,
 7. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Općine Vrsar,
 8. Donošenje Odluke o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Montraker d.o.o. Vrsar,
 9. Donošenje Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Strategije razvoja Općine Vrsar-Orsera do 2020. godine,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,
 11. Donošenje Odluke o sklapanju Sudske nagodbe u izvanparničnom postupku kojom se rješavaju sporni odnosi u predmetima koji se pred Općinskim sudom u Puli, Stalna služba u Poreču vode pod Posl. br. Pu P-1863/2015 i P-1688/2015,
 12. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine,
 13. Vijećnička pitanja.