24.02.2021

Najava 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17, 2/18 i 4/20), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) i Upute Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, sazivam 29. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
koja će se održati elektroničkim putem 24. veljače 2021. godine s početkom u 00,00 sati i završetkom u 24,00 sata

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
2. Donošenje Statuta Općine Vrsar-Orsera,
3. Donošenje II. izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina,
4. Donošenje odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Vrsar-Orsera,
5. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar za dogradnju škole i izgradnju školske sportske dvorane
6. Vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina