15.12.2017

Najava 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera održat će se u srijedu 20.12.2017.g. u prostorijama Općine Vrsar s početkom u 17:00 sati

D N E V N I   R E D 

  1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2017. godinu, s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, te pripadajućim programima,
  3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora,
  4. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon u Vrsaru ( Urbanističkog plana uređenja Radne zone Neon ),
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
  6. Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem“.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina