19.03.2018

Najava 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera
održat će se u četvrtak 22.03.2018. godine, s početkom u 17,30 sati
u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Zaključka o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početka obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika.
 3. Prisega vijećnika,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2017. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2018. godinu
 6. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2017. godinu,
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrsar-Orsera u 2017. godini,
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora,
 10. Donošenje Odluke o zamijeni nekretnina,
 11. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine.
 12. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina