30.05.2018

Najava 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera održat će se u petak 01.06.2018. godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prigovora i prijedloga na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera,
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu,
 4. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrsar-Orsera,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta za prodaju robe izvan
  prodavaonica,
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Tići Vrsar,
 7. Donošenje Odluka o kupnji nekretnina,
 8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina