20.10.2021

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI CAFFE-BAR BISTRO

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Montraker d.o.o. Vrsar dana 19.10.2021. godine raspisuje .

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je poslovni prostor u Sportskoj dvorani Saline, na adresi Petalon 1F Vrsar, k. č. 1780/1, k. o. Vrsar,  za obavljanje djelatnosti CAFFE-BAR BISTRO ili sl.