10.04.2024

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera

Skica s pozicijama

Formular ponude

Izjava nepostojanje dospjelih nepodmirenih obaveza

Izjava suglasnosti

Pojašnjenje u svezi korištenja prava prvenstva