15.11.2021

Natječaj za izbor direktora/ice TZO Vrsar

Na temelju odredbe čl. 18., st. 1., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl. 25., st. 1., toč. 7. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 13/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Vrsar (u daljnjem tekstu: TZO Vrsar) od 10.11.2021., Turističko vijeće TZO Vrsar raspisuje dana 15.11.2021. godine

N A T J E Č A J
za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Vrsar
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandat od četiri godine

PREUZIMITE TEKST NATJEČAJA OVDJE