02.08.2021

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/21-01/11, URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-1 od 27.7.2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar