16.05.2024

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim, kuća površine 50 m2po početnoj cijeni od 57.800,00 eura. Procjena tržišne vrijednosti sa detaljima o nekretnini nalazi se u prilogu natječaja.

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Procjembeni elaborat