02.11.2021

Natječaj za zakup poslovnog prostora Trg Degrassi 19 u Vrsaru

  1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Trg Degrassi 19, prodavaonica u prizemlju zgrade u planu posebnih dijelova zgrade označena kao posebni dio „A“, suvlasnički dio 1/3 ETAŽNO VLASNIŠTVO  1/3 (E-1) na k.č. 783 k.o. Vrsar, z. k. ul. 389, koji se sastoji od dvije prostorije i sanitarnog čvora, površine  34,60 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaja autohtonih domaćih suvenira (suveniri s motivom Vrsara i/ili Istre) i domaćih autohtonih alkoholnih i bezalkoholnih pića (vino, rakije, likeri, domaći sokovi i sl.).

Poslovni prostor se može razgledati svakim radnim danom i to ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7,00 do 15,00 sati, a utorkom od 8,00 do 16,00 sati. Podrobnije obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom na tel: 052/441-339.

Natječaj Trg Degrassi 19-Vrsar 02.11.2021.