14.04.2021

Naučiti odvajati otpad je lako i svi možemo naučiti kako

Mogućnosti pravilnog odlaganja otpada u našem gradu su mnogobrojne i potrebno je samo malo truda da usvojimo neke nove navike i učinimo puno toga za naš okoliš i zdravlje.

Biti ekološki svjestan uopće nije tako teško! Ne vjerujete?

U nastavku teksta donosimo informacije kako postati aktivni sudionik našeg sustava gospodarenja otpadom na primjeru najčešćih vrsta otpada oko kojih se često pitamo gdje i kako.

❖ Glomaznom otpadu nikako nije mjesto na ulici! Uslugu odvoza glomaznog otpada možete realizirati pozivom na telefonski broj 555-728 nakon čega na vašu kućnu adresu stiže veliki spremnik u koji možete isti otpad odložiti. Usluga je u potpunosti besplatna. Ukoliko iskoristite tu mogućnost glomazni otpad možete, također besplatno, jednom godišnje donijeti i u naše reciklažno dvorište na Košambri ili Gradini.

❖ Krenulo je proljetno uređenje vrtova i okućnica pa ako imate dvojbi kamo sa takvim otpadom, obratite pozornost na slijedeće. Lišće, granje, zemlja i slično sakuplja se putem posebnih vrećica namijenjenih za biootpad, a koje se kupuju u našem Uredu za korisnike. Cijena jedne vrećice iznosi deset kuna te po pozivu, naši djelatnici besplatno dolaze na vašu kućnu adresu te sakupljaju takve vreće. Ukoliko imate veće količine zelenog otpada usluga se može realizirati naručivanjem velikog spremnika na vašu kućnu adresu ili dovozom takvog otpada u vlastitoj organizaciji na odlagalište Košambra. I u jednom i drugom slučaju cijena usluge zbrinjavanja iznosi 0,45 kn/kg.

❖ Kamo s ambalažnim, električnim i tekstilnim otpadom ili kamo sa papirom, plastikom, staklom, baterijama, akumulatorima, gumama, uljima, pa čak i opasnim otpadom.✓ Za ambalažu od pića veću od 0,2 litre (osim ambalaže za mlijeko i mliječne proizvode) možete dobiti 0,50 kn povratne naknade! Takvu ambalažu predajte u svaku trgovinu koja prodaje pića i veća je od 200m2 ili iskoristite brojne zelene otoke koji su postavljeni u vašoj ulici ili naselju za odvojeno sakupljanje otpada.✓

Na zelenim otocima možete odvojeno odložiti i sav drugi papirni i kartonski otpad ( plavi spremnici ), plastični i metalni otpad ( žuti spremnici ) te staklo i stakleni otpad ( zeleni spremnici).✓

Električni i elektronički uređaji koji vam više ne trebaju možete besplatno predati u trgovini koja ima oznaku Preuzimamo EE otpad i to bez obveze kupnje.

Ovdje se radi o manjim uređajima dok veće možete predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja, besplatno dovesti u reciklažno dvorište na Košambri ili pak dogovoriti besplatan odvoz sa sakupljačima EE otpada na broj 0800 444110 ili 099 7441006.✓ Odnedavno i za otpadna jestiva ulja koja nastavnu u domaćinstvo postoji rješenje u vašoj blizini.

Spremnici su postavljeni na Gradskoj tržnici i u bivšoj tvornici Školjka, našem ambalažnom odjelu, a na vama je da ulje donesete u bocama te ih tako odložite u postavljene spremnike. Na naša reciklažna dvorišta na Košambri ili Gradini uz prethodno navedene vrste otpada možete besplatno donijeti i mnoge druge vrste. Primit ćemo vaš tekstilni otpad, gume, akumulatore, žarulje, boce pod tlakom, ulja, boje, ambalažu od drva, stiropor, najlone pa čak i manje količine građevinskog otpada.

Svi imamo na raspolaganju svoje vlastite spremnike za miješani komunalni otpad, uz to u svim ulicama i naseljima postavljeni su zeleni otoci za odvojeno sakupljanje papira, plastike, metala i stakla, uspostavljena je individualna usluga sakupljanja glomaznog i zelenog otpada, a za sve druge vrste otpada tu su reciklažna dvorišta.

Ponavljamo, biti ekološki svjestan uopće nije tako teško! Zar ne?
Autor teksta Usluga Poreč d.o.o.

Izvor: https://www.istriaterramagica.eu/novosti/zdravlje/porec-nauciti-odvajati-otpad-je-lako-i-svi-mozemo-nauciti-kako/