08.05.2020

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavještavaju se ponuditelji da će se javno otvaranje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 320-02/20-01/1, URBROJ:2167/02-01/18-20-5 od 18. ožujka 2020. i Ispravak javnog natječaja, KLASA: 32002/20-01/1, URBROJ:2167/02-01/18-20-8 od 25.03.2020.g. održati

dana 13. svibnja 2020. godine, u 8,30 sati, u vijećnici Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera.

 

Kliknu za cijelu obavijest