11.04.2017

OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica EU na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela JLP(R)S 2017.

Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine”, broj 92110., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije državljani druge države članice europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Aktivno i pasivno biračko pravo