08.10.2020

Obavijest - odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada

Obavještavaju se građani Općine Vrsar-Orsera da se od 08.10.2020. godine vreće za zeleni otpad mogu preuzeti u zgradi Općine Vrsar-Orsera na adresi  Trg Degrassi 1, Vrsar, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Za preuzimanje vreća potrebno je predočiti račun za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada Usluge Poreč d.o.o.

Cijena jedne vreće je 10 kuna (cijena odvoza i zbrinjavanja zelenog otpada), a naplatit će se uz sljedeći račun za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Vreće se mogu preuzeti, odnosno kupiti i na blagajni Usluge Poreč d.o.o u Poreču.

Narančaste/žute vreće odlažu se na javnu površinu ispred ulaza korisnika usluge zbrinjavanja zelenog otpada, dan prije odvoza, uz obavezno pozivanje telefonskog broja koji je otisnut na vreći. 


Usluga Poreč d.o.o. odvozit će zeleni otpad sa područja Općine Vrsar-Orsera petkom, isključivo po pozivu.


U slučaju da korisnik ne pozove broj otisnut na vreći, i time ne obavijesti Uslugu Poreč d.o.o. o potrebi odvoza zelenog otpada, te se vreće zateknu na javnoj površini nakon petka, protiv korisnika će se pokrenuti prekršajni postupak.

Člankom 37. Odluke o komunalnom redu zabranjeno je odlaganje otpada na javnu površinu. Kršenje odredbe , sukladno članku 53. iste Odluke, kažnjivo je novčanom kaznom u iznosu od 900,00-5.000,00 kn.

Odvozi se i zbrinjava sav zeleni otpad koji se nalazi jedino u narančastoj/žutoj (reciklabilnoj) vreći (ne crnoj, plavoj…).

Zajedničkom brigom i pravilnim odlaganjem otpada naš će okoliš biti čišći, a time i život ugodniji.

Općina Vrsar-Orsera