04.01.2013

Objavljen je oglas za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar

Objavljen je oglas za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, te zabavnih-sportskih i sličnih radnji na području općine Vrsar