03.07.2018

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Neon u Vrsaru

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Neon u Vrsaru.

Za detalje klikni na LINK