23.03.2021

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2021. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR ORSERA

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj 1/16), točke V. Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacije od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar Orsera za 2021. godinu koje provode udruge, KLASA: 402-01/21-01/25, URBROJ: 2167/02-01/16-21-1 (dalje u tekstu: Javni natječaj), Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje KLASA: 402-01/21-01/25, od 22.03.2021. godine, članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (”Službene novine Općine Vrsar” broj, 02/13, 03/17, 2/18 i 4/20), Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera donosi

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2021. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR ORSERA