05.02.2018

Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta odgojitelj i asistent u nastavi

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 02. sjednici održanoj 30.01.2018. godine donosi

Odluku o zanivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica
http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/files/ODLUKA_O_ZASNIVANJU_RO-_odgojitelji.pdf

Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto asistent-pomagač/ica u nastavi
http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/files/ODLUKA_O_ZASNIVANJU_RO-_asistent_1.pdf