02.04.2024

ODLUKA o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 16. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i raspisanog Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Klasa: 342-01/24-01/01,  Urbroj: 2163-40-01-03/31-24-1 od 11.03.2024. godine, Povjerenstvo za ocjenu ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom  dobru donosi:

ODLUKU o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Preuzmite dokument u pdf formatu:   Odluka o rezultatima Javnog natječaja za dodjele dozvola na pomorsom dobru