22.03.2023

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 04/17) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/23-01/68, Urbroj: 2167/02-01-03/35-23-1 od 10.03.2023. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi:

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja