13.02.2020

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2020. godini provode udruge na području Općine Vrsar Orsera

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj 1/16), točke V. Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacije od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar Orsera za 2020. godinu koje provode udruge, KLASA: 402-01/19-01/80, URBROJ: 2167/02-01/16-19-1 (dalje u tekstu: Javni natječaj), Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje KLASA: 402-01/19-01/80, od 12.02.2020. godine, članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (”Službene novine Općine Vrsar” broj, 02/13 i 03/17), Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera donosi

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2020. godini provode udruge na području Općine Vrsar Orsera