17.10.2016

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» RH br. 86/08, 61/11.), te temeljem obavijesti o odobrenju projekta ENJOYHERITAGE u okviru Javnog poziva za dostavu projekata Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska od 09.09.2016. godine, dana 17.10.2016. godine, objavljuje se OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, na radno mjesto voditelj projekta ENJOYHERITAGE – savjetnik za EU projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na pola radnog vremena za razdoblje određeno trajanjem projekta ENJOYHERITAGE, uz probni rad od 2 mjeseca.

Klikni za više…