05.05.2022

Općina Vrsar-Orsera objavljuje Natječaj za zapošljavanje savjetnika za pravne poslove i EU projekte

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Natječaj