19.01.2018

Osnovni tečaj informatike / Corso di informatica per principianti

Sindikat umirovljenika i Zajednica Talijana u suradnji sa TZO Vrsar organiziraju tečaj osnova informatike.

Polaznici tečaja moći će naučiti osnove korištenja računala i služiti se internetom.  Na tečaj se mogu prijaviti svi zainteresirani.
Tečaj je besplatan za sve sudionike.
Predavanja će biti organizirana u manjim skupinama (6 do 10 polaznika) u prostorijama Zajednice Talijana.

Tečaj će se održavati petkom,
od 02.02. do 23.02.2018., od 18.00 do 20.00 sati

Informacije i prijave svakim danom od 09.00 do 16.00 sati u prostorijama Zajednice Talijana ili na mail tzo.vrsar@pu.t-com.hr


L’Unione dei pensionati e la Comunità degli Italiani d’Orsera, in collaborazione con L’Ente turistico del comune di Orsera organizzano un corso di informatica per principianti.

I partecipanti al corso apprenderanno le basi dell’utilizzo del personal computer e navigazione su Internet.
Possono partecipare al corso tutti gli interessati. Il corso è gratuito per tutti i partecipanti.
Le lezioni saranno organizzate in piccoli gruppi (da 6 a 10 partecipanti) e si terranno negli spazi della Comunità degli Italiani d’Orsera.

Il corso si terrà ogni venerdì,
dal 02.02. fino al 23.02.2018, dalle 18:00 alle 20:00

Informazioni e iscrizioni tutti i giorni dalle 9 alle 16 negli spazi della Comunità degli Italiani d’Orsera o per posta a tzo.vrsar@pu.t-com.hr

 

informatika