04.11.2022

Plan pranja spremnika za miješani komunalni otpad

Prenosimo obavijest USLUGE POREČ d.o.o. :

——

Poštovani korisnici,

Prema planu u nastavku od 07.11. – 25.11.2022.g. nastavlja se pranje spremnika za miješani komunalni otpad. Kao i prethodno pranje spremnika vršit će se u dane redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja, a isto se obavlja pomoću specijalnog komunalnog vozila za pranje spremnika. Ukoliko želite da se izvrši pranje Vašeg spremnika,  molim Vas da u navedeni dan isti bude postavljen na javnoj površini.

Plan pranja spremnika od 07.11. – 25.11.2022.g. možete preuzeti OVJDE plan pranja 07.11. – 25.11. 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 091/431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.

——