21.02.2022

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA U OPĆINI VRSAR-ORSERA ZA 2022. GODINU