25.05.2021

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA

Obavještavaju se građani s prebivalištem/boravištem na području Općine Vrsar-Orsera da će se spremnici za odvojeno sakupljanje otpada  (žuti i plavi) prazniti  petkom, kao i oni za miješani komunalni otpad (zeleni) , po rasporedu kako slijedi:

PREUZMI PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA

Spremnici koji se trebaju prazniti  postavljaju se na javnu površinu u dane odvoza otpada.

                                                                                                                                                                                      Općina Vrsar-Orsera

 

plan primopredaje selektivnog otpada