16.08.2018

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda, KLASA: 943-01/13-01/8, URBROJ: 2167/02-01/18-18-11 od 13.08.2018. godine radi neispravnog upisa katastarskih čestica u zemljišnim knjigama.Zaključak – poništavanje natječaja