26.11.2020

POZIV NA TESTIRANJE vezan uz Natječaj za prijam u službu u Općinu Vrsar-Orsera raspisan u Narodnim novinama broj 123/20 od 11.11.2020. godine

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

vezan uz Natječaj za prijam u službu u Općinu Vrsar-Orsera

raspisan u Narodnim novinama broj 123/20 od 11.11.2020. godine 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na Natječaj za prijam u službu u Općini Vrsar-Orsera za radno mjesto vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, održat će se kao što je već ranije objavljeno u samim Uputama uz natječaj 01.12.2020. godine, u prostorijama Općine Vrsar-Orsera u Vrsaru-Orsera, Trg Degrassi 1, s početkom u 11,30 sati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i pozvani su da pristupe testiranju:

 

  1. Adriana Ritoša,
  2. Ines Levicki,
  3. Luana Mihelić Terlević
  4. Samanta Zgrablić
  5. Nebojša Petrović
  6. Ana Stojšić
  7. Nevena Vadinjof
  8. Rosana Giusti
  9. Julija Vuković
  10. Anđelina Horvat

 

Pristup testiranju moguć je isključivo uz predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu prisustvovati kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj. Kandidat koji nije pristupio testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

PREDSJEDNIK

Sandi Čuka