23.11.2023

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 15. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1,

 1. studenog 2023. godine s početkom u 17,00 sati

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada pedagoške godine 2023./2024.
 3. Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2024.
 6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu
 7. Program javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu
 8. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu
 9. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja za davanje koncesija na pomorskom dobru Općini Vrsar-Orsera
 10. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
 11. Odluka o porezima Općine Vrsar-Orsera
 12. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 14. Vijećnička pitanja.

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera