27.09.2021

POZIV ZA 3.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 2. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati u prostoru učionice u zoni Montraker, Obala maršala Tita 1b, u Vrsaru

  1. rujna 2021. godine s početkom u 18,00 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar-Orsera za prvih šest mjeseci 2021. godine,
  3. Godišnji izvještaj trgovačkog društva Montraker d.o.o. Vrsar za 2020. godinu,
  4. Godišnje izvješće o radu dječjeg vrića Tići Vrsar za pedagošku 2020./2021. godinu,
  5. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
  6. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
  7. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine,
  8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine k.č. 464 k.o. Vrsar,
  9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE VRSAR-ORSERA

MARINA DEAK v.r.

POZIV-3. sjednica OV Općine Vrsar-Orsera